top of page

REFERENTIES

Om de hoeveel tijd moet ik mijn regenput laten reinigen?

Wanneer je merkt dat het water verkleurt of dat het een onaangename geur heeft, is een onderhoud aangewezen. Hoe vaak je dit moet doen hangt af van de omgeving (rotte bladeren, stof, ...). Contacteer ons voor meer informatie.

Is het verplicht een septische put te plaatsen?

Er zijn verschillende wettelijke verplichten aan verbonden, dus het is best je goed te informeren :
 

 • De Vlaamse milieuwetgeving stelt dat je huishoudelijk afvalwater het best rechtstreeks loost naar de riolering, maar dit hangt af van gemeente tot gemeente;

 • Is afhankelijk van technische redenen, bv bezinking in riool;

 • De beste manier is het navragen bij de rioolbeheerder van uw gemeente of bij het gemeentebestuur.

Om de hoeveel tijd moet de septische put gereinigd worden?

Dit is afhankelijk van de grootte van het gezin, hoeveel ze thuis zijn, hoe vaak er gespoeld wordt, ...

Wat is een syphonput?

Eerst en vooral dient dit onderhouden te worden. De syphonput is een stankafsluiter om geen rioolgeur in de woning te krijgen. In deze put worden de zeepresten en keukenvetten tegengehouden.

Wie zorgt voor de verwerking van het septisch materiaal?

Ruimdienst Verbauwhede heeft een contract met Aquafin die zorgt voor de verwerking van septisch materiaal op hun rioolzuiveringsinstallaties.

Aquafin, verwerking van septisch materiaal (1)bewerkt
Aquafin, verwerking van septisch materiaal (1)bewerkt
press to zoom
Aquafin, verwerking van septisch materiaal (3)bewerkt
Aquafin, verwerking van septisch materiaal (3)bewerkt
press to zoom
Aquafin, verwerking van septisch materiaal (2)bewerkt
Aquafin, verwerking van septisch materiaal (2)bewerkt
press to zoom
Slibverwerking
Slibverwerking
Slibverwerking
press to zoom
Slibverwerking
Slibverwerking
press to zoom
Slibverwerking
Slibverwerking
press to zoom
Slibverwerking
Slibverwerking
press to zoom
Slibverwerking
Slibverwerking
press to zoom
Verwerking mazouttanks, olieafscheiders
Verwerking
Verwerking

Mazouttanks, olieafscheiders

press to zoom
Verwerking
Verwerking

Mazouttanks, olieafscheiders

press to zoom
Verwerking
Verwerking

Mazouttanks, olieafscheiders

press to zoom
Verwerking
Verwerking

Mazouttanks, olieafscheiders

press to zoom
Verwerking
Verwerking

Mazouttanks, olieafscheiders

press to zoom
Verwerking van alle soorten keukenvetten
Verwerking keukenvetten
Verwerking keukenvetten
press to zoom
Verwerking keukenvetten
Verwerking keukenvetten
press to zoom
Verwerking keukenvetten
Verwerking keukenvetten
press to zoom

TIPS

 • Hou je rioleringsplan klaar als wij langskomen
   

 • Plan uw interventie preventief in :

Werk kostenbesparend door spoedinterventies te vermijden. D.m.v. preventieve controles voorkomt u hinder tijdens ongelegen momenten. Wij houden een planning bij die we met u bespreken (timing interventies afhankelijk van de grootte van de put en het aantal bewoners van de woning). U hoeft zich dus nergens meer zorgen over te maken.
 

 • Steek genoeg controleputjes
   

 • Pas op met bochten van riolering : neem 2 x 45° i.p.v. 1 x een bocht van 90°
   

 • Voorzie gescheiden rioleringen:

De riolering is een uitgebreid netwerk van buizen die neerslag en afvalwater naar pompstations, zuiveringsinstallaties, waterlopen en infiltratiegebieden afvoert. In het verleden werden woningen uitgerust met gemengde rioleringen, waarbij het hemelwater samen met het afvalwater worden afgevoerd. In de toekomst moeten de rioolnetten voor hemel- en afvalwater volledig gescheiden zijn.

Hiervoor dienen afzonderlijke buizennetten geïnstalleerd te worden (één voor regenwater en één voor vuil water).
 

Dit water wordt elk apart afgevoerd:

- Het afvalwater wordt naar een RWZI (een rioolwaterzuiveringsinstallatie) afgevoerd

- Het hemelwater rechtstreeks wordt afgevoerd  naar een waterloop, vijver of infiltratiegebied in de buurt.

Bij nieuwbouw en ook bij bestaande woningen waarvan het afvoersysteem van het afvalwater grondig wordt gewijzigd, is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.

Indien er nog geen gescheiden rioleringstelsel ligt in de straat moeten de huisafvoerleidingen toch gescheiden naar de rooilijn gebracht worden zodat in een latere fase  kan worden omgeschakeld naar een gescheiden stelsel.

 • Gooi nooit vochtige doekjes in het toilet!
   

 • Voorzie bij de plaatsing ook toezicht T’s of sifonputten :
   

Zorg dat je zonder breekwerken gemakkelijk tot aan de plaats van de verstopping kan, via de T’s of sifonputten. Een sifonput houdt bovendien ook de rioolgeur tegen zodat je niet met stank in huis zit en vangt alle vetten op zodat deze zich niet ophopen in de afvoerbuizen.
Bekijk hier de mogelijkheden.

 • Vang zoveel mogelijk regenwater op, tenslotte krijg je dit voor niets! Als je een put plaatst, opteer dan in plaats van 1 put van 20 000 liter, 2 x 10 000 liter. Zo wordt het vuil in de ene put gehouden en plaats je de pomp in de 2e put waar je altijd het properste water zal hebben. Tussen de 2 regenputten wordt er dan een goed nevel systeem geplaatst.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

bottom of page